PDA

View Full Version : Tử bình, nhân tướng học 1. Nhân tướng học
 2. Tử bình nhập môn
 3. Những vấn đề cơ bản của tướng học
 4. Nhìn tướng mà đoán người
 5. 36 Tướng Hình Khắc
 6. Tướng Người Phát đạt
 7. Tướng phá bại
 8. 25 bước đi và tính cách
 9. Xem tướng số của các đường chỉ tay
 10. Xem Tướng Cổ Và Gò Má
 11. Ý nghĩa 95 nốt ruồi trên mặt đàn ông
 12. 32 tướng tốt của Đức Phật
 13. Nhân tướng học trong việc xử thế