PDA

View Full Version : Lịch offline của TOTHA 1. Offline cuối năm?
 2. Chúc mừng năm mới tới mọi gia đình!
 3. Thông báo nghĩ tết nguyên đán 2011
 4. Chúc mừng năm mới 2012
 5. Thông báo lịch nghĩ Tết Nguyên Đán 2012
 6. Du Xuân Nhâm Thìn 2012
 7. Hòa đồng năng lượng tại Dinh Độc Lập, Đồng Tâm tại Nhà Thờ Đức Bà
 8. Nhật ký chuyến đi cảm nhận thực tế tại Dinh Độc Lập ngày 1/ 4/2012
 9. Hình ảnh GĐ TOTHA đi thực tế tại khu vườn Long An (08-04-2012)
 10. Học viên Totha Thực hành Thiền Tại Dinh Độc Lập
 11. Chúc Mừng Năm Mới 2013
 12. Chuyến đi thực tế tại Châu Đốc - An Giang của học viên Khóa II
 13. Chánh Ngữ "Nam mô Bổn sư Cồ-đàm mâu ni Phật"