Tìm kiếm:

Kiểu: Bài viết; Thành viên: admin

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.04 giây.

 1. Trả lời
  9
  Xem
  8,566

  http://totha.vn/image_editor/B%201(1).png...

  http://totha.vn/image_editor/B%201(1).png
  http://totha.vn/image_editor/B%202.png
  http://totha.vn/image_editor/B%203.png
  http://totha.vn/image_editor/B%204.png

  Xem thêm:

  ...
 2. Trả lời
  9
  Xem
  8,566

  http://totha.vn/image_editor/A%2027.png...

  http://totha.vn/image_editor/A%2027.png
  http://totha.vn/image_editor/A%2028.png
  http://totha.vn/image_editor/A%2029.png
  http://totha.vn/image_editor/A%2030.png
 3. Trả lời
  9
  Xem
  8,566

  http://totha.vn/image_editor/A%2023.png...

  http://totha.vn/image_editor/A%2023.png
  http://totha.vn/image_editor/A%2024.png
  http://totha.vn/image_editor/A%2025.png
  http://totha.vn/image_editor/A%2026.png
 4. Trả lời
  9
  Xem
  8,566

  http://totha.vn/image_editor/A%202(2).png...

  http://totha.vn/image_editor/A%202(2).png
  http://totha.vn/image_editor/A%2020.png
  http://totha.vn/image_editor/A%2022.png
 5. Trả lời
  9
  Xem
  8,566

  http://totha.vn/image_editor/A%2016(2).png...

  http://totha.vn/image_editor/A%2016(2).png
  http://totha.vn/image_editor/A%2017(2).png
  http://totha.vn/image_editor/A.png
  http://totha.vn/image_editor/A%201(1).png
 6. Trả lời
  9
  Xem
  8,566

  http://totha.vn/image_editor/A%2012.png...

  http://totha.vn/image_editor/A%2012.png
  http://totha.vn/image_editor/A%2013.png
  http://totha.vn/image_editor/A%2014.png
  http://totha.vn/image_editor/48(1).png
 7. Trả lời
  9
  Xem
  8,566

  http://totha.vn/image_editor/A%208.png...

  http://totha.vn/image_editor/A%208.png
  http://totha.vn/image_editor/A%209.png
  http://totha.vn/image_editor/A%2010.png
  http://totha.vn/image_editor/A%2011.png
 8. Trả lời
  9
  Xem
  8,566

  http://totha.vn/image_editor/A%202(1).png...

  http://totha.vn/image_editor/A%202(1).png
  http://totha.vn/image_editor/A%204.png
  http://totha.vn/image_editor/A%205.png
  http://totha.vn/image_editor/A%207.png
 9. Trả lời
  9
  Xem
  8,566

  Tự tánh chúng sinh vốn luôn trong sạch (thanh...

  Tự tánh chúng sinh vốn luôn trong sạch (thanh tịnh), bình đẳng (đẳng giác), không dao động (bất nghi) cớ sao giờ đây lại mang những tướng mạo (thú tướng) giả hợp, ô trọc nếm trải biết bao vinh/nhục,...
 10. Trả lời
  9
  Xem
  8,566

  Sự thật về Đức Phật

  http://totha.vn/hinh/tttotha/45.png
  http://totha.vn/image_editor/12(16).png

  Tu theo Phật, học cách thành Phật theo đúng chánh pháp nguyên thuỷ, đồng nghĩa là phải luôn chuyên cần vận dụng Trí tuệ...
Kết quả 1 đến 10 của 10