Qua tích truyện của Tôn Giả Ưu-ba-li, ta rút ra được những điều sau:
1. Tính bình đẳng trong tu học
• Giáo pháp mà Đức Phật dạy là giáo pháp tự do, bình đẳng và từ bi, dù có trí tuệ hay không, dù nghề nghiệp và địa vị cao hay thấp, chỉ cần giữ gìn giới luật thanh tịnh là đều có thể trở thành đệ tử của Phật, đều có thể xuất gia và đều có thể chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.
• Nước trăm sông đều đổ về biển, người ở 4 giai cấp đều cùng chung 1 dòng máu nóng và đều có thể tu tập như nhau.


2. Tính cẩn trọng và nghiêm túc nhận thức được sai lầm để chỉnh sửa
Ngài Ưu ba li luôn cẩn trọng với hành vi, cử chỉ của mình. Mỗi khi nghe người ta nói đến khuyết điểm nào của mình, tôn giả liền nhận thức ngay và sửa đổi tức khắc. Vì bản tính quá cẩn trọng và luôn luôn nghiêm túc như vậy cho nên tôn giả ít khi để cho mọi người xung quanh phải có một lời bình phẩm không tốt nào về mình. Và đó cũng là lý do mà Tôn giả được mọi người gọi là vị giữ gìn giới luật nghiêm túc số một của tăng đoàn.

3. Quan trọng nhất trong tu tập là phải giữ giới
• Ngài Ưu ba li sinh ra từ giai cấp thấp hèn (thủ đà la) nên từ nhỏ đến lớn ngài không nhiễm ngũ dục nhiều, sống đời sống an bần, do đó giới của Ngài cũng rất tốt. Giới là nền tảng đầu tiên trong hành trình Giới Định Tuệ. Do vậy, dù không biết chữ nhưng nhờ có giới mà Ngài là người chứng đắc rất nhanh so với những vị đệ tử khác (chỉ trong vài canh giờ cắt tóc cho Phật). Giữ giới tốt thì mới tập trung được (hay goi là định được). Khi có người dẫn dắt tác động nhẹ nhàng là khai ngộ nhanh chóng.
• Lúc Ngài Ưu ba li cắt tóc cho Phật, Ngài hết sức tập trung tâm ý, chậm rải và cẩn trọng. Chỉ cần có vài lời nhắc nhở của Đức Phật, trong vòng 15p Ngài đã chứng được đến tứ thiền. Chúng ta thấy Ngài Ưu ba li nhập thiền mà không cần thần thông hay khả năng đặc biệt nào. Chỉ cần giữ giới là thành công.