Khi bạn cứ sống bình thường và nương tựa tất cả các phương tiện có sẵn như ăn uống may mặc thêu thùa,tập thể hình,làm việc ...,thì thân tâm của bạn sẽ tự được điều hòa bình an thoải mái,với điều kiện tránh Tà Ác,Khoái cảm mạnh.