Công ty TNHH Khoa học Tâm thức Tô Thái Hòa (TOTHA) kính thông báo, bắt đầu từ 1 tháng 8 năm 2021, trụ sở tại 127 Thành Mỹ, P.8, Q. Tân Bình (TP.HCM) sẽ được chuyển sang Trụ sở mới tại địa chỉ: 245 Trịnh Đình Trọng, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM.
Tất cả các lớp học và ĐỒNG TÂM sẽ bắt đầu từ 24/6/2021 tại địa chỉ: 245 Trịnh Đình Trọng, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM theo quy định Chỉ thị 10 của TP.HCM. Hạn chế số lượng người và học online cho đến khi có thông báo mới.
Công ty TOTHA thông báo đến Quý Học viên và độc giả được biết để thuận tiện liên hệ!
Xin cảm ơn!

TOTHA