GIÁC TÂM HƯỚNG NGUYỆN cho mình, gia đình, thân thuộc, người thân, mọi người, mọi nhà, tất cả chúng sanh đều vượt qua được kiếp nạn của mọi kiếp nạn trong chu kỳ mạt pháp này.
HÃY HƯỚNG TÂM ĐẾN NHỮNG ĐIỀU TÍCH CỰC, CHÚNG TA SẼ HOÀN TOÀN VƯỢT QUA
“Đồng Tâm Hướng Nguyện An Bình
Cha Trời Mẹ Đất Hợp Hòa Độ Tha
Covid ách nạn nhà nhà
Đồng Tâm Tín Giác Đồng Hòa vượt qua
Tạo sanh tác nghiệp tự ta
Tự tâm thành nguyện giác cầu Mẹ Cha
Nhân sinh chung vốn một nhà
Con Cha Đại Ngàn cùng Mẹ Tình Thương
Bấy lâu con lạc lối đường
Mang tâm phân biệt suy lường thiệt hơn
Sát Tranh tác nghiệp oán hờn
Sanh nhân quả báo covi nhà nhà
Nay con tỉnh ngộ nhận ra
Trải tâm nhân ái vị tha hợp hòa
Phép màu vi diệu Mẹ Cha
Đất Trời che chở chuyển hòa dịch qua”
Điều mong ước 0h mùa Covid tại gia T7/2021 của Thầy
-------------------
Thành Tâm thành tâm đồng thành tâm
Ức hóa vạn lâm mọi khổ nàn
Đồng Tâm đồng tâm đại đồng tâm
Thái Hòa chan trải khắp gần xa
Nhà nhà hướng nguyện tâm đồng thể
Ách nạn covi chướng ngại gì?
-------------------
Tình yêu là mầm ươm của hạnh phúc
Nhân Ái là Xúc tác của Hòa Bình
Vị Tha là Hoa thơm của Sự Sống
Nhẫn Hòa là Thần dược của Bình An
Từ Bi là ánh Sáng của Sự cứu rỗi !

LINK YOUTUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=3C_ronyq0V8