- Tóc vàng khè, xoắn tít lại với nhau thành từng bụi một

- Tròng đen có màu vàng xậm
( như nước trà pha đặc ) tròng trắng đục đỏ

- Lưỡng quyền quá cao nhọn, lấn hết khuôn mặt và các bộ vị khác

- Trán nổi từng cục u nhỏ như ốc bám

- Trán cao, mặt hõm

- Trán có vằn sâu hoặc thẹo

- An đường có hằn sâu dài chạy thẳng từ sơn căn lên trán , xung phá

- Tuổi trẻ mà tóc rụng quá nhiều

- Xương da khô, phá

- Mắt dài, miệng lớn quá mức

- Mặt gầy guộc nổi gân

- Mặt hình tam giác

- Tai chỉ có vành trong mà không có vành ngoài

- Mặt choắt, nhọn, eo bụng quá hẹp

- Sắc mặt khô xạm trì trệ như đất bùn

- Sơn căn thấp gẫy

- Cằm nghiêng lệch

- Cổ gầy, trơ xương nổi đốt

- Tiếng oang oang như tiếng sấm

- Tính nóng như lửa

- Thần khí thô trọc

- Trán rộng, cằm nhỏ và nhọn

- Mắt có khí sắc lốm đốm màu trắng

- Sóng mũi nổi gân máu hoặc nổi đốt

- Thịt lạnh như nước đá

- Tay lớn, xương thô

- Vai lưng nghiêng lệch

- Mắt tròn và quá lớn

- Lộ hầu, răng như bàn cuốc

- Xương thô cứng, tóc rễ tre

- Đêm ngủ hay la hoảng

- Miệng như thổi lửa

- Lỗ mũi có lông dài thò ra ngoài

- Trán gồ, mang tai bạnh

- Xương che lỗ tai quá cao và đầy

- Mắt trắng bệch, không huyết sắc