*Khóa 1 :
1/ - Thời lượng : 2 tháng,Thời điểm : 3 buổi/Tuần vào các ngày 2,4,6 hoặc 3,5,7 từ 18h - 20h30

2/ - Nội dung học :

- Tri thức Đông-Tây phương dưới góc nhìn khoa học Tổng quan

- Tương tác Năng lượng Thiên-Địa-Nhân

- Tương tác Trường Năng lượng Âm thanh và Ánh sáng lên Hệ sinh học kích hoạt tạo hiệu ứng : thần quyền,xiên lình,hoạt thi,vọng thức,..

- Con người và Sự sống trong nền văn minh hiện đại và sự ảnh hưởng Năng lượng sinh học gây nên những căn bệnh lạ

- Cách luyện tập để tập trung tư tưởng một cách hiệu quả hóa giải bệnh Stress,đột biến tâm thức

3/- Học phí : 800.000đ/khóa bao gồm tài liệu và trang thiết bị tập luyện

*Khóa 2 :

1/ - Thời lượng : 2 tháng,Thời điểm : 3 buổi/Tuần vào các ngày 2,4,6 hoặc 3,5,7 từ 18h - 20h30

2/ - Nội dung học :

- Hiệu ứng Trường Năng lượng Âm thanh và Ánh sáng lên Năng lượng Tâm thức : Thần chú,Mật chú,Phù điêu,Bùa chú,..

- Luyện tập cân bằng Năng lượng hạt của Hệ sinh học (Ngũ hành của bản thể)

- Luyện tập cân bằng Năng lượng sóng của Hệ sinh học (Tâm năng)

3/- Học phí : 800.000đ/khóa bao gồm tài liệu và trang thiết bị tập luyện

*Khóa 3 :

1/ - Thời lượng : 2 tháng,Thời điểm : 3 buổi/Tuần vào các ngày 2,4,6 hoặc 3,5,7 từ 18h - 20h30

2/ - Nội dung học :

- Luyện tập cân bằng nội khí (Trí-Tâm-Thể)

- Năng lượng tiềm ẩn và cách khơi mở

- Luyện tập nâng cao Diệu Pháp luân Thiền chuyển

- Chữa bệnh,Hiệu chỉnh phong thủy,Dự báo,Giao thoa vi sóng bằng Năng lượng Tâm thức

3/- Học phí : 800.000đ/khóa bao gồm tài liệu và trang thiết bị tập luyện