+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Nhập môn diệu pháp luân thiền chuyển

 1. #1
  kthao
  Guest

  Arrow Nhập môn diệu pháp luân thiền chuyển

  Tô Thái Hòa - Tâm Chánh Giác - Trí Huệ Thông  Đó chính là phương châm cơ bản đặt ra trước khi luyện tập Năng lượng Tâm thức, mà mỗi học viên TOTHA điều phải luôn luôn lưu tâm quán niệm và cần phải định hằng. Diệu pháp luân thiền chuyển hay Pháp luân TOTHA là bài tập giúp tu chỉnh Năng lượng Tâm Thức (Năng lượng Sóng sinh học) vô cùng hiệu quả đã được kiểm chứng thưc tế (xem mục Báo cáo kết quả tập luyện Diệu pháp luân thiền chuyển), thích hợp bình đẳng với mọi người, mọi tầng lớp, mọi giới, mọi tôn giáo,... giúp khơi gợi, khai mở tình yêu thương bác ái vốn tiềm ẩn trong mọi loài hiện đang bị che lấp dần do sự đấu tranh sinh tồn bởi cuộc sống vật chất quá nhiều tạp nhiễu và đầy giả hợp như hiện nay, đặc biệt hóa giải rất tốt căn bệnh Stress hiện thời đang hoành hành trong nền văn minh hiện đại của loài người!...Trong nội dung diễn giải về các bài tập giúp kích hoạt Năng lượng tiềm ẩn bởi phương pháp tu tập {Tu chỉnh + Tập luyện} nhằm mục đích khai mở Năng lượng tâm thức, điều nầy từ lâu đã được thực hiện bởi rất nhiều trường phái tôn giáo khác nhau, thể hiện qua nhiều cách tu tập khác nhau...

  Nhưng chung qui vẫn là việc khai mở Năng lượng tâm thức nhằm vào 2 mục đích cơ bản, đó là : Hòa bình-Cứu rỗi (TOTHA gọi là Năng lượng trắng),Thống trị-Hủy diệt (TOTHA gọi là Năng lượng đen). Riêng pháp môn {môn học về phương pháp khai mở Năng lượng tâm thức} tu tập {Tu chỉnh + Tập luyện} của TOTHA luôn chủ định dẫn dắt các học viên rèn luyện cách định hướng về tình yêu thương CHÂN-THIỆN-MỸ sao cho Thân và Tâm ta tiến tới hòa hợp cùng với Vũ trụ đại đồng. Đây cũng chính là tinh thần cơ bản chung đã được đề cập rất nhiều trong các quan điểm tôn giáo PHẬT-CHÚA-THÁNH đã có từ lâu đời trong sự tiến hoá của tri thức nhân loại, nói sao cho hết?..diễn tả sao cho thông?..những tinh hoa minh trết ấy để tất cả mọi người đều cùng nhau thông hiểu…Do đó, phần nội dung diễn giải vấn đề về cách thức tập luyện, TOTHA sẽ chọn dùng những hàm từ {từ ngữ hàm chứa} thiêng về Phật học {khoa học dẫn dắt các giác quan tiến tới sự hòa hợp cùng vũ trụ đại đồng gọi là giác ngộ hay theo âm tiếng Phạn là "Phật"}; Cũng chính vì vậy, theo quan điểm về sự hòa đồng sao cho mọi người cùng nhau tập luyện không phân biệt giai cấp, tôn giáo sẽ có một số ý kiến cho rằng phần trình bài từ ngữ thiêng về Phật giáo nhiều quá thì sao gọi là hòa đồng? Xin nhắc lại, trong lĩnh vực của khoa học tâm thức bao hàm rất nhiều điều về những qui luật riêng mà với 5 giác quan bình thường chúng ta không thể nào nhận thức được hết, chính vì vậy TOTHA chọn cách diễn giải vấn đề theo quan điểm bình đẳng mang tính Khoa học Tổng quan dẫn dắt tinh thần con người hướng theo con đường {Đạo} sao cho hiểu được, nhận ra được, hòa hợp được {gọi là Giác ngộ, đọc theo âm tiếng Phạn là Phật} cùng vũ trụ đại đồng, cùng ôm ấp tình yêu thương bình đẳng, không tôn tạo, không giáo điều {TOTHA gọi là "Tôn giáo -" (tôn tạo và giáo điều) ≠ "Tôn giáo +" (tôn vinh,giáo hóa)}. Như vậy, rõ ràng khi thể hiện vấn đề, TOTHA hoàn toàn dùng 2 từ Phật học (là khoa học luyện tập và tu chỉnh các giác quan định hướng về sự giác ngộ) thay cho quan điểm Phật giáo bởi những định kiến hẹp hòi từ bấy lâu nay do con người bày ra, chính điều nầy đã nói lên tiếng nói chung về sự hòa đồng không phân biệt tôn giáo!..


  Tại sao gọi là Diệu pháp luân thiền chuyển?. Vì đây là phương pháp giúp mọi người tập luyện nhằm tu chỉnh lại Hệ sinh học {Tinh thần + Thể xác} của mình sao cho cân bằng hợp nhất cùng tự nhiên Chân – Thiện – Mỹ, cơ bản là chuyển hoá Tĩnh – Động hài hoà {Thiền chuyển}, có như thế ta mới mong nắm bắt kịp với những biến động vô hướng của thế giới vật chất trong chu kỳ chuyển hóa {Vô thường} như hiện nay đã và đang dần dần xãy ra tại địa cầu...ví như cỗ xe đang chạy loạng choạng (biến động vô hướng), nếu bất ngờ ta thắng gấp thì lẽ tất nhiên là không thể nào đảm bảo được tính an toàn!..Vì vậy, với những biến động vô hướng trong chu trình sự sống hiện nay, chúng ta rất khó thể nào tu chỉnh thân tâm tức thời bằng phương pháp Thiền tĩnh như điều kiện cách đây hằng vài thế kỷ được – bởi vì, môi sinh + nhân tâm + xã hội tại thời điểm ấy khác xa so với hiện tại như bây giờ-- mà chúng cần phải chuyển hóa dần dần một cách hài hòa từ Động sang Tĩnh thì mới gọi là hoà đồng một cách phù hợp với qui luật (lẽ thật) của tự nhiên, nên phương pháp tu tập {tu chỉnh + tập luyện} của TOTHA được gọi là Thiền chuyển, điều nầy đã được tiên tri bởi Phật Thích ca cách đây khoảng 2500 năm về trước, hình ảnh tu tập lúc bấy giờ là nhắm mắt tĩnh lặng được thay thế (chuyển hoá) thành hình ảnh tu tập hoà hợp với qui luật vật chất đúng như như hiện nay đó là Phật Di Lạc mở mắt tươi cười nhìn thẳng vào đời thường để mà chuyển hoá (Di Lạc = chuyển Di từ Lạc trần về Cực Lạc), nghĩa là phương pháp tu tập hay tu luyện (nhắc lại thực chất đó chính là phương pháp tu chỉnh và tập luyện trao dồi Năng lượng tâm thức hiệu chỉnh sao cho các giác quan của ta tiến tới sự hòa hợp cùng với qui luật vận động của Tự nhiên chứa trong Vũ trụ chứ không có nghĩa tôn tạo cho sự cao siêu huyền bí, hay tự kỷ phải xa lánh cuộc đời, phải tự hành hạ mình khổ hạnh đủ thứ mọi điều!..).


  Hình ảnh tu tập để đạt giác ngộ phù hợp với thời xưa (Thiền Tĩnh)


  Hình ảnh tu tập để đạt giác ngộ phù hợp với thời nay (Tĩnh - Động hài hòa = Thiền Chuyển)

  Sau khi đã nắm bắt kịp được nguyên lý của cái động rồi, ta dùng phương pháp TOTHA để thanh lọc những trượt ngã do Năng lượng đen gây ra, tức là ta đã giải thoát ta, bước kế tiếp sẽ dẫn dắt ta từ từ hướng tâm về ngã tĩnh để không bị sai đường lạc lối,..Khi đã tịnh tâm (nhiếp tâm) hoà hợp cùng vũ trụ, thì đó chính là sức mạnh thật sự của chính mình!..Lúc ấy sẽ tạo nên những hiệu ứng tốt đẹp {phản ảnh từ sự hướng tâm hoà hợp cùng Chân – Thiện – Mỹ lúc chúng ta tu luyện (tu chỉnh + tập luyện) đúng chánh pháp (phương pháp dẫn dắt hợp với lẽ thật,sự chân chính của tự nhiên)}, chính lúc nầy - ta tìm đã được chính ta (Chân ngã) qua bao ngã rẽ vô hướng của cuộc đời (Vô ngã) – thì đó đúng là lúc ta sẽ đón nhận được những kết quả thật bất ngờ !..{Quả lành} do bởi ta thành tâm tinh tấn tu tập {Nhân lành} cùng sự dẫn dắt đúng chánh pháp của TOTHA {Duyên lành}, để có được (gặt được) những quả lành thật kỳ diệu phải không?..

  TOTHA luôn mong rằng những đóng góp của mình sẽ mãi mang đến niềm an vui, hạnh phúc an lạc cho mọi người,cho mọi nhà thì đời sống của xã hội sẽ ngày càng tốt đep hơn…mang nhiều ý nghĩa hơn…

 2. #2
  cogangmatu
  Guest
  -Về tính thực tế :

  Gỡ rối rất hiệu quả cho những gia đình rơi vào hoàn cảnh bế tắc : mất cân bằng nhân khí [xung khắc âm dương (vợ,chồng xung khắc,ma ám,..)], sai lệch nhịp sinh học (năm tuổi,năm hạn,...),mất cân bằng địa khí (chấn động mạch nước ngầm,mồ mả,địa từ trường,…),mất cân bằng thiên khí (ô nhiễm môi sinh ,tương tác sóng hình học,thiên vận hành suy,...),kinh tế suy sụp,..rất nhiều người đã phải thốt lên : ôi!..thât kỳ diệu…thật linh hiển…cám ơn Thầy..

  TOTHA thật vui mừng với những thành công của mọi người và cũng thật cảm động với những lời cám ơn chân tình thốt ra từ tâm thành của các bạn .Và chính chúng ta đã tìm được cội nguồn của mình – hoà dẫn tình yêu thương cùng vũ trụ đại đồng – đó chính là điều mà các bạn gọi là linh hiển,diệu kỳ!...

  - Về tính Nhân văn :

  Dẫn hướng tinh thần con người - trong chu trình sống hiện nay đang bị chấn động vô hướng - tránh bị cuốn theo (ngã theo) chiều tiêu cực (bởi tương tác Năng lượng đen) , mà ngã theo chiều tương tác của Năng lượng trắng CHÂN-THIỆN-MỸ (Chân ngã)

  - Về tính Tôn giáo :


  Hoà đồng Tri thức giác ngộ mà các trường phái tôn giáo đã đề ra - dẫn dắt tinh thần mọi người cùng hướng về Trường Năng lượng tổng thể đại đồng (Phật,Chúa,Thánh) thông qua sự khai mở Tâm thức… - đó chính là nguồn lực tổng hòa tạo nên sức mạnh vô hình,mà với nhận thức của 5 giác quan thô thiển cho là linh hiển,kỳ diệu,..- hiển hiện tất nhiên với giác quan thứ 6 (thức giác) !..

  - Về tính Khoa học :

  Tổng hợp thành tựu 2 nền văn minh Đông – Tây phương , giải quyết rất thành công căn bệnh Stress,đa nhân cách ,đột biến tâm thức (hành căn tâm linh),…

  Chúng ta nhận thức thế giới vật chất xung quanh cơ bản thông qua 5 giác quan : Mắt thấy{Sắc},Tai nghe{Thanh},Mũi ngửi{Hương},Lưỡi niếm{Vị},Da động{Xúc} - mỗi biến động của một trong những thành phần cơ bản nầy – sẽ phản ảnh về não để hình thành nên những dữ liệu phản ảnh của ý thức {Thức uẩn},kết quả như thế nào(Đúng,Sai,Không xác định,Nhiễu loạn,..){tạo tác hình thành nên Phản xạ nhân bản }đều tuỳ thuộc 2 yếu tố chính:

  - Sự cân bằng của 5 giác quan {Ngũ giác cân bằng}


  - Trí giác phối hợp cùng Tinh thần dẫn hướng Ý thức tựu tâm đồng hướng về sự hài hoà : tròn sáng ,bao dung, nhân ái,vĩ hằng hợp nhất cùng vũ trụ {Tâm thức đại đồng}

  Nghĩa là,trong đời sống hằng ngày chúng ta tiếp xúc với vô vàn những thông tin muôn hình vạn trạng ,chỉ với mỗi mục đích là cơm-áo-gạo–tiền để phải lăn lộn chạy đua mãi với cuộc đấu tranh sinh tồn và nhằm phục vụ cho nhu cầu của 5 giác quan và sự thoả mãn của ý thức…Đấy chính là 6 căn nguyên {Lục căn} gây nên {tạo tác} bao phiền phức,rắc rối cho cuộc sống nầy mãi mãi hoài hoài!..{Phiền não},nhất là trong chu kỳ chuyền hoá hiện nay của trái đất chúng ta đang bị nhiều biến động : Thiên tai,Địa tai,Nhân tai và cũng là nguyên nhân kéo theo {Nhân + Duyên} tạo nên những biến cố không lường!..{Quả dữ}, tất nhiên sẽ gây nên Lục căn bị chấn động tạo tác ra nhiều điều kéo theo…Do đó,nội dung chính của bài tập Diệu Pháp Luân Thiền chuyển nhằm vào tu tập {Tu chỉnh + Tập luyện},việc trước tiên là ta cần phải hiệu chỉnh sao cho 6 căn nguyên {Lục căn} gây nên sai lệch phản xạ nhân bản được cân bằng :

  + Tu Nhãn căn :


  Hằng ngày trong cuộc sống,chúng ta luôn phải chứng kiến (nhìn thấy) biết bao hình ảnh tốt,xấu khác nhau muôn hình vạn trạng của thế giới vật chất(thiên tai,bạo lực, dục vọng, môi sinh ô nhiễm, cảnh quan hỗn độn, đột ảnh dị thức,..) những thông tin ấy cứ mãi lập trình bám vào ký ức một cách vô hướng (vô hình),gây ra bao phiền toái cho tinh thần (phiền não), khiến chúng ta rất khó tập trung tư tưởng khi hành thiền, tạo nên muôn vàn nhiễu loạn (ám ảnh)!..Vì vậy,giải pháp tu chỉnh nhằm để khắc phục can nhiễu nầy đó là :

  Nhìn tập trung vào hình tượng hài hoà là Đồ hình Tâm thức TOTHA. Đây chính là những đồ hình đã được tạo nên từ sự khai mở Năng lượng tâm thức cảm ứng…;đồng thời đó cũng là máy thu,phát năng lượng vi sóng vô cùng hữu hiệu sau khi đã được kích hoạt năng lượng TOTHA,hóa giải rất thành công những trường hợp nơi ở,nơi làm việc,..bị tác động của những trượt khí (tà khí),những học viên sau khi tu tập đa số điềuđạt được những kết quả như : thần khí sáng ra,thánh thiện hơn,thấy được những linh ảnh : Hào quang, Phật, Chúa, Thánh,..ẩn hiện trong đồ hình TOTHA,nghĩa là những hình ảnh Chân-Thiện-Mỹ tạo tác từ tâm quán niệm trong quá trình tu tập của chúng ta đồng hòa hướng…


  Lưu ý :

  Đồ hình chỉ có hiệu quả khi được kích hoạt năng lượng TOTHA,giống như hình tượng Phật,Chúa,Thánh nếu được nhiều người thành kính (tập trung năng lượng tâm thức) hoặc được vị chân sư {Hệ sinh học có Năng lượng Tâm thức cao} cầu nguyện thì lẽ tất nhiên hình tượng ấy sẽ tạo hiệu ứng cao. Vì vậy, đa số những người tín ngưỡng tôn giáo trước khi mang hình tượng về nhà thờ cúng,thường hay mang vào chùa hay nhà thờ để nhờ Thầy điểm nhãn,khai thị,sạc điển,..thực chất đó chính là sự kích hoạt Năng lượng Tâm thức như đã nói!..

 3. #3
  cogangmatu
  Guest
  + Tu Nhĩ căn :

  Hằng ngày trong cuộc sống,chúng ta luôn phải chứng kiến và nghe nhận biết bao âm thanh tốt,xấu khác nhau muôn hình vạn trạng của thế giới vật chất (tiếng ồn,điện thoại,sóng siêu âm,lời lẽ thô tục,thị phi,cay,đắng,ngọt,mùi,đột âm dị thức..);những thông tin ấy cứ mãi lập trình bám vào ký ức một cách vô hướng (vô hình),gây ra bao phiền toái cho tinh thần (phiền não),khiến chúng ta rất khó tập trung tư tưởng khi hành thiền tạo nên muôn vàn nhiễu loạn (ám thanh,dư âm uẩn khúc)!..Vì vậy,giải pháp tu chỉnh để khắc phục can nhiễu nầy, đó là :


  - Tập trung lắng nghe âm thanh kích hoạt Diệu pháp âm thiền chuyển,gồm 3 đĩa CD có công năng từ thấp đến cao. Đây chính là những âm thanh đã được tạo nên từ sự khai mở Năng lượng tâm thức cảm ứng;đồng thời đó cũng là máy thu,phát năng lượng vi sóng vô cùng hữu hiệu sau khi đã được kích hoạt ,hóa giải rất thành công những trường hợp : nơi ở,nơi làm việc,..bị tác động của những trượt khí (tà khí) {năng lượng đen}.Những âm thanh được kích hoạt bởi 2 nguyên ngữ cơ bản biểu tượng Thượng trí (đọc như chữ Ô kêu gọi năng lực tại các khu vực : Bách hội,Ấn đường,Yết hầu) ,Tâm bồ tát (đọc tại các khu vực : Yết hầu,Chấn thủy,Thượng vị),trong khoa học Đông phương gọi là mật chú,thần chú,..thực chất đó chính là hiệu ứng trường năng lượng âm thanh được kích họat bởi Năng lượng Tâm thức.Những học viên sau khi tu tập đa số điều đạt được những kết quả như : giọng nói mạnh hơn, vang hơn,thuyết phục hơn,.. thần khí sáng ra,thánh thiện hơn,nghe được những tinh âm linh diệu,..thấy được những linh ảnh : Hào quang,Phật,Chúa,Thánh,..nghĩa là những hình ảnh Chân-Thiện-Mỹ tạo tác từ tâm quán niệm trong quá trình tu tập của chúng ta đồng hòa hướng …

  - Lưu ý:

  Như đã nhắc nhở ở phần sử dụng Đồ hình,các bạn nên liên hệ trực tiếp với TOTHA để có được đĩa Năng lượng Tâm thức chính gốc!..

 4. #4
  cogangmatu
  Guest
  + Tu Khứu căn :


  Hằng ngày trong cuộc sống,chúng ta luôn phải chứng kiến và hít, ngửi biết bao trượt khí muôn hình vạn trạng của thế giới vật chất (khí thải từ các phương tiện giao thông , nhà máy,thí nghiệm khoa học,rác thải,chấn động địa chất,biến động thời tiết,đột hương dị thức,..);những thông tin ấy cứ mãi lập trình bám vào ký ức một cách vô hướng (vô hình),gây ra bao phiền toái cho tinh thần (phiền não),khiến chúng ta rất khó tập trung tư tưởng khi hành thiền tạo nên muôn vàn nhiễu loạn (ám hương,dư hương uẩn khúc)!..Vì vậy,giải pháp tu chỉnh nhằm khắc phục những can nhiễu nầy đó là :

  - Tập trung hít thở điều hoà lắng tâm dẫn thức cùng mùi thơm của nhang trầm,lưu ý nên dùng nhang hương thiên nhiên sẽ có tác dụng tốt hơn so với hương liệu hoá chất (tất nhiên nếu được kích hoạt thêm năng lượng TOTHA thì công năng sẽ cao hơn so với bình thường)

  + Tu Khẩu căn :


  Hằng ngày trong cuộc sống, chúng ta phải chứng kiến và dung nạp biết bao tạp phẩm, ích phát âm thanh tốt, xấu khác nhau muôn hình vạn trạng của thế giới vật chất (ăn, uống, nói không hài hòa đồng bộ [thực phẩm nhiều hóa chất, không thuần nhiên, không vệ sinh, dùng quá nhiều gia vị kích thích --->mất cân bằng vị giác), nhịp sống cấp rút ---> điện thoại di động phát triển --->con người ngày càng phải nói nhiều hơn,…nói nhiều ---> dễ mất ổn định Thân-Khẩu-Ý--- >dễ sinh lời lẻ thị phi,không thật,tranh cải lẫn quẩn,..đột âm dị thức,..];những thông tin ấy cứ mãi lập trình bám vào ký ức một cách vô hướng (vô hình), gây ra bao phiền toái cho tinh thần (phiền não), khiến chúng ta rất khó tập trung tư tưởng khi hành thiền làm gây nên muôn vàn nhiễu loạn (ám khẩu)!..Vì vậy,giải pháp tu chỉnh để khắc phục can nhiễu nầy, đó là :

  - Nên chọn chế độ ăn uống(trao đổi chất) hài hoà(cân bằng ngũ vị: chua, cay, đắng, mặn, ngọt),tránh dùng hoá chất,thực phẩm không tự nhiên,gia vị quá nhiều.

  - Nên cố gắng giữ cân bằng Thân-Khẩu-Ý : lời nói thốt ra phải tương hợp đúng với tự nhiên cùng sự rung cảm thật sự của bản thân và luôn dẫn hướng ý thức đến những điều tốt đẹp.

  - Tập trung phát âm Rõ – Đều – Tròn 3 âm thanh : TÔ ĐÔ ,TA ĐA ,TÔ TA

  Những học viên sau thời gian tu tập đa số đều đạt được những kết quả như : giọng nói mạnh hơn, vang hơn,thuyết phục hơn,nói thật hơn,cầu nguyện linh ứng hơn,.. thần khí sáng ra,thánh thiện hơn,nghe được những tinh âm linh diệu,..thấy được những linh ảnh : Hào quang,Phật,Chúa,Thánh,..nghĩa là những hình ảnh Chân-Thiện-Mỹ tạo tác từ tâm quán niệm trong quá trình tu tập của chúng ta…

 5. #5
  cogangmatu
  Guest
  +Tu Thể căn :


  Hằng ngày trong cuộc sống,chúng ta phải chứng kiến và dung nạp biết bao thông tin kích dục,tắm mình trong biết bao ô trượt của trường năng lượng hữu hình (gần người xấu,cảnh vật hỗn độn,ô uế,..) lẫn vô hình (sóng điện từ, sóng hấp dẫn, sóng tâm thức, chu kỳ suy diệt vô thường,..), dùng thực phẩm nhiều hóa chất, không thuần nhiên, không vệ sinh, dùng quá nhiều gia vị, rượu,bia, thuốc lá, dược phẩm kích thích, đột xúc dị thức,… những thông tin ấy cứ mãi lập trình bám vào ký ức con người một cách vô hướng (vô hình), gây ra bao phiền toái cho tinh thần (phiền não), khiến chúng ta rất khó tập trung tư tưởng khi hành thiền, gây nên muôn vàn nhiễu loạn (ám thể, xúc)!..Vì vậy, giải pháp tu chỉnh để khắc phục can nhiễu nầy, đó là :

  - Nên ăn mặc gọn gàng, hài hoà, tránh hở hang, sạch sẽ

  - Nên hài hoà trong thú vui xác thịt, không thái quá, không bừa bãi,...

  - Nên hạn chế tiếp xúc nhiều với những thông tin chứa năng lượng đen

  - Nên hạn chế sử dụng những chất kích thích như : rượu bia, thuốc lá, cà phê, dược phẩm,thực phẩm nhiều gia vị,..

  - Thân pháp nằm, ngồi, đi,đứng, giao tiếp, cảm xúc,.. nên cố gắng dùng ý thức giám sát sao cho luôn giữ vững thế cân bằng, hài hoà

  - Luôn giữ thân pháp cân bằng, hài hoà tròn đều, chuyển thức luôn hướng niệm tắm mình trong năng lượng pha lê thanh khiết ở các bài tập

  Những học viên sau thời gian tu tập đa số điều đạt được những kết quả như : thân pháp nhẹ nhàng hơn,hình thể hài hòa thánh thiện hơn, tâm hồn rộng mở hơn,ngửi được những tinh hương chân-thiện –mỹ,giọng nói mạnh hơn, vang hơn,thuyết phục hơn,nói thật hơn,cầu nguyện linh ứng hơn,công việc làm thành công nhiều hơn,.. thần khí sáng ra,thánh thiện hơn,nghe được những tinh âm linh diệu,..thấy được những linh ảnh : Hào quang,Phật,Chúa,Thánh,..nghĩa là những hình ảnh Chân-Thiện-Mỹ tạo tác từ tâm quán niệm trong quá trình tu tập của chúng ta…

+ Trả lời Chủ đề

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình