+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2
Kết quả 11 đến 16 của 16

Chủ đề: Phật giáo Hòa Hảo

 1. #11
  Administrator
  Ngày tham gia
  Mar 2019
  Bài viết
  21
  NHỮNG ĐIỀU PHẢI TRÁNH HẲN HOẶC ĐƯỢC CHÂM-CHẾ HOẶC NÊN LÀM

  UỐNG RƯỢU - Phải cữ tuyệt; nhưng khi có tiệc lễ với người ngoài và không phải nhằm ngày chay lạt, có thể dùng một đôi chút rượu thật nhẹ để đừng có tỏ sự chia rẽ với kẻ ngoại Đạo. Nếu say-sưa sẽ phải tội lỗi .

  THUỐC PHIỆN - Phải cữ tuyệt không được hút một điếu nào hết. Những kẻ hút, muốn vào Đạo phải bỏ hút rồi mới được nhìn-nhận. Trừ ra những người đau mà thầy thuốc bảo phải dùng một chút ít hợp với các vị thuốc khác mới có thể châm-chế đặng.

  CỜ BẠC - Phải cữ tuyệt. Những kẻ cờ-bạc muốn vào Đạo phải thệ-nguyện bỏ cờ bạc rồi mới được nhìn-nhận. Về sự này, chẳng có cuộc vui nào có thể châm-chế đặng.

  ĐỐI ĐÃI CÁC TĂNG-SƯ - Tất cả bổn-đạo nên cung kính các tăng-sư tu hành chân-chánh. Nếu các ông ấy có dạy điều-chánh lý, phải nghe lời. Đối với những hạng tu hành mà mình biết rõ là dối thế (như mấy ông thầy đám...) hãy tìm cách khuyên can các ông trở lại con đường chân- chính của Đạo Phật. Nếu các ông vẫn tiếp-tục làm điều tà-mị, mình phải bài-trừ triệt để và giảng giải cho quần-chúng cùng những tín-đồ nhà Phật hiểu đặng xa lánh họ.

  ĐỐI VỚI CHÙA CHIỀN - Những ngày vía của các Đức Phật, ngày rằm hay ba mươi, mình muốn đi chùa cũng tốt, đặng lễ Phật, dưng hoa, không có cấm. Nếu chùa nào nghèo, hư, rách, mà mình giúp-đỡ được càng tốt (có điều mình không nên mua sắm hình-tượng cho nhiều).

  Khi đến chùa cũng phải tôn-trọng sự thờ-phượng trong chùa không nên hủy-báng.

  ĐỐI VỚI CÁC TÔN-GIÁO KHÁC VÀ NHÂN SANH - Đối với những người theo tôn-giáo khác, không nên động chạm đến cách-thức tu hành của họ, phải kính trọng sự tự-do tín-ngưỡng của họ. Nhứt là không nên ỷ đông hiếp-đáp hoặc nói xấu người ta. Nếu họ có làm dữ với mình, thì mình cũng chẳng được phép vì sự dữ của họ mà trả thù, và phải luôn luôn làm lành với họ. Mình phải hoài hoài làm phải với những kẻ ấy, dầu họ có làm quấy với mình cũng mặc và phải nhẫn-nhịn họ.

  Đối với nhân-sanh, bao giờ cũng phải hòa hợp với họ và làm cho đôi đàng có thiện cảm với nhau. Phải biết thương xót đến họ và nếu khi nào họ cần dùng, phải rán hết sức giúp đỡ họ.

  ĐỂ TÓC - Tất cả bổn đạo nên biết rằng Thầy không có buộc để tóc, vì đó thuộc về phong-tục chớ chẳng phải về tôn-giáo; nhưng sở-dĩ Thầy để tóc là muốn giữ kỷ-niệm cái phong-tục cổ của Tổ Tiên và tỏ cho thiên hạ biết Thầy không chịu ảnh hưởng cái đời văn-minh cặn-bã của phương Tây. Thấy vậy, nhiều người trong bổn đạo yêu mến Thầy liền bắt chước, vì thế số đông ngưởi hiểu lầm rằng để tóc là tu. Thật ra tu là tu, để tóc là để tóc, và tu không phải là để tóc, để tóc không phải là tu. Nếu để tóc mà không chịu trau tâm sửa tánh cũng chẳng phải là kẻ tu hành. Từ rày trở đi đã thoát được ách người Pháp và tùy theo phong-trào tiến-hóa của nước nhà, Thầy cho phép bổn-đạo tư-do cải-cách hầu hòa-hợp với lương-dân cùng tôn-giáo khác.

  SỰ HỌC - Sự học hành không làm trở-ngại cho đạo-đức. Trái lại, nhờ nó mình được biết rõ ràng giáo-lý cao-siêu của tôn-giáo. Nó tránh cho mình những sự lạc-lầm, bỏ các điều dị-đoan mê-tín. Nó làm cho mình dẹp bỏ những điều huyền-hoặc, không bàn-bạc những chuyện xa vời (như tiên đoán thiên-cơ chẳng hạn...).

  Vậy hãy tự mình học hỏi (học chữ quốc ngữ...) và hãy cho con cháu mình vào trường học tập đặng sự hiểu biết của chúng thêm rộng rãi. Vả lại sự hiểu biết về khoa-học không cản trở sự tu hành và nó giúp cho mình nghiên-cứu Phật Đạo một cách rành- rẽ.

  THỂ DỤC - Người trong bổn-đạo nam nữ bất-luận, phải giữ gìn thân-thể cho khỏe mạnh. Như thế nên luyện-tập những môn thể-dục nào hợp với sức khỏe, nếu mình muốn, bởi vì xác thịt có khỏe-mạnh tinh-thần mới sáng suốt, như vậy mình mới có thể làm sự đạo nghĩa một cách đắc lực.

  ĂN Ở - Kẻ tu-hành ăn uống phải có điều-độ. Tránh những món ngon sống nấu toàn đồ độc cho cơ-thể ăn vào sanh bịnh.

  Phải giữ gìn thân thể sạch-sẽ và từ nhà cửa cho đến chỗ ăn, chỗ nằm, phải biết trọng vệ sinh. Bỏ những thói quen ăn ở dơ bẩn, vì xác-thịt dơ dáy thì tinh-thần không thể nào mở-mang được, và vì Thần Thánh chỉ gần những kẻ trong sạch ; nên nếu ai muốn được tiếp độ phải trong sạch vừa tinh-thần lẫn vật-chất.

  CÁCH LÀM ĂN - Cách làm ăn phải y như trong mục Bát-Chánh đã dạy:

  --Bỏ những sự bất chánh: lường cân, tráo đấu, buôn lậu, đầu cơ, buôn rượu, bán thuốc phiện...

  --Làm những nghề lương-thiện, không có lường gạt ai, bỏ những thói gian xảo.

  ĐIỀU-KIỆN VÀO ĐẠO - Người nào muốn quy-y phải có hai người bổn-đạo cũ, có đức hạnh tiến-cử và bảo-lãnh, đến Ban Trị-Sự trong làng cho người làm đầu biết và người làm đầu phải đọc hết thể lệ về sự tu hành cho người quy-y nghe, hỏi coi có bằng lòng quy-y như lời nguyện dạy và răn cấm trong Đạo chăng. Nếu họ bằng lòng, biểu họ về nhà cho ông bà, cha mẹ biết, hoặc nguyện trước bàn thờ ông bà, tổ-tiên rằng: Ngày...tháng...con chịu quy-y theo Đạo. Sau đó, người làm đầu (Hội-Trưởng) cho cuốn sách nhỏ này. Chỗ nào không có Ban Trị-Sự, hai người bổn đạo cũ phải dìu-dắt người mới, rồi sau sẽ dẫn lên Ban Trị-Sự gần đó, không bắt buộc thề thốt chi hết, vì người muốn tu do nơi sự phát nguyện của mình thôi. Khi nào mình không muốn giữ Đạo, mình phải cho người tiến cử hay đặng bôi tên mình ra. Không người nào được phép xưng mình là người trong Đạo mà lại không giữ luật. Kẻ nào làm trái luật-lệ trong sự đạo-đức dầu không xin thôi Đạo hay là chưa là chưa bị bôi tên cũng bị trách-nhiệm việc làm của họ và bị coi như người ngoại Đạo.

  Nên nhớ rằng: Đức Phật sẽ dìu-dắt và ủng-hộ những kẻ nào làm ăn chơn thật, hiền lành đúng theo giáo-lý của Ngài; chớ không bao giờ Ngài lại ủng-hộ những kẻ gian tà xảo-quyệt, làm các việc hung ác ngông-cuồng trái những lời mà Ngài đã chỉ dạy.

 2. #12
  Administrator
  Ngày tham gia
  Mar 2019
  Bài viết
  21

  Sự cúng lạy của người cư-sĩ tại-gia

  BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ ÔNG BÀ

  Cầm hương xá 3 xá, qùi xuống chắp tay đưa lên trán nguyện:

  Cúi kính dưng hương trước Cửu-Huyền,
  Cầu trên Thất-Tổ chứng lòng thiềng.
  Nay con tỉnh-ngộ quy-y Phật,
  Chỉ dốc tu hiền tạo phước-duyên.


  Cắm hương rồi đứng ngay thẳng chắp tay vào ngực đọc tiếp:

  Cúi đầu lạy tạ Tổ-Tông,
  Báo ơn sanh-dưỡng dày công nhọc-nhằn.
  Rày con xin giữ Đạo hằng,
  Tu cầu Tông-Tổ siêu thăng Phật-đài.
  Nguyện làm cho đẹp mặt mày,
  Thoát nơi khổ hải Liên-đài được lên.
  Mong nhờ Đức Cả bề trên,
  Độ con yên-ổn vững bền cội tu.
  (lạy 4 lạy)


  BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ PHẬT

  Cầm hương xá 3 xá, quì xuống chắp tay đưa lên trán đọc bài Quy-Y:

  Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật (3 lần).
  Nam-Mô Thập Phương Phật.
  Nam-Mô Thập Phương Pháp.
  Nam-Mô Thập Phương Tăng.

  Nam-Mô Phật-Tổ, Phật-Thầy, Quan Thượng-Đẳng Đại thần, chư quan cựu thần, chư vị sơn-thần, chư vị Năm Non Bảy Núi, cảm-ứng chứng-minh, nay con nguyện cải-hối, ăn-năn, làm lành lánh dữ, quy-y theo mấy Ngài, tu hiền theo Phật Đạo.

  Cắm hương lạy 4 lạy cũng được hoặc cắm hương đứng ngay thẳng chắp tay vào ngực đọc tiếp:

  Nam-mô Tây-Phương Cực-Lạc thế giới Đại-từ Đại-bi phổ độ chúng-sanh A-Di-Đà-Phật.

  Nam-mô nhứt nguyện cầu: Thiên-Hoàng, Địa-Hoàng, Nhơn-Hoàng, Liên-Hoa hải-hội, Thượng Phật từ-bi, Phật-vương độ chúng, thế-giới bình-an.

  Nam-mô nhị nguyện cầu: Cữu-huyền Thất-tổ Tịnh-độ siêu-sanh.

  Nam-mô tam nguyện cầu: Phụ-mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ-mẫu quá khứ trực vãng Tây-phương.

  Nam-mô tứ nguyện cầu: Bá-tánh vạn dân từ-tâm bác-ái, giải-thoát mê-ly.

  Nam-mô ngũ nguyện cầu: Phật-tổ, Phật Thầy từ-bi xá tội đệ-tử tiêu tai tịnh sự, trí-huệ thông-minh, giai đắc đạo quả.

  Lạy 4 lạy rồi xá:

  1 xá chính giữa niệm: Nam-Mô A-Di-Đà Phật.
  1 xá bên trái niệm: Nam-Mô Đại-thế-Chí Bồ-tát.
  1 xá bên mặt niệm: Nam-Mô Quan-thế-Âm Bồ-tát.


  BÀN THÔNG THIÊN

  Cầu nguyện bàn Phật xong, ra bàn Thông Thiên cầu nguyện 4 hướng (lấy bàn Thông Thiên làm hướng chánh) trước mặt, sau lưng, hai bên vai.

  Hướng chánh bàn Thông Thiên có nguyện đọc bài Quy-Y, còn ba hướng kia chỉ đọc bài Tây-phương ngũ nguyện, mỗi hướng đọc rồi lạy 4 lạy. (Khi cầu nguyện nếu không thể lạy được thì xá 3 xá).

  Lạy đứng hay lạy quì tùy theo lúc yếu mạnh.

  NIỆM PHẬT

  Cúng xong muốn niệm Phật cũng được. Ngồi bán già thẳng lưng niệm: Nam-Mô A-Di-Đà Phật.

  Hay Niệm: Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế giới tam thập lục vạn ức, nhứt thập nhứt vạn, cửu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu đại-từ đại-bi phổ-độ chúng-sanh A-Di-Đà Phật.

  (Niệm Phật nhiều ít, tùy theo sức mình, lúc cầu-nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm).

  Nam-Mô A-Di-Đà Phật, sáu chữ đi, đứng, nằm, ngồi, rán niệm chớ quên, không đợi gì thời-khắc.

  KHI ĂN CƠM

  Mỗi khi ăn cơm với mắm muối chi cũng vậy đều nguyện vái Cửu-huyền, Thất-Tổ, ông bà cha mẹ quá vãng về ăn với mình đễ tỏ lòng hiếu-thảo.

  ĂN CHAY

  Đến ngày đơm-quảy có chi cúng nấy.

  Ăn chay ngày 14-15, 29-30, tháng thiếu 29 và mồng 1, có nhang thì đốt, không có thì nguyện không.

  Hàng năm đến ngày xuân nhựt thì ngày 29-30 và mồng 1 phải ăn chay, trong mấy ngày ăn chay phải cúng chay, qua đến ngày mồng 2 có chi cúng nấy cũng được, đến ngày mồng 3 ra mắt không nên sát-sanh loài vật mà cúng tế Trời Phật, chỉ dùng bông hoa mà cúng thôi .

  ĐI XA NHÀ

  Đi làm ruộng đến thời cúng, ngó về hướng Tây nguyện rồi xá 4 hướng.

  Còn đi xa nhà thì nguyện tưởng trong tâm cũng được

 3. #13
  Administrator
  Ngày tham gia
  Mar 2019
  Bài viết
  21

  Lời khuyên bổn đạo

  Khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa-sang những thói hư tật xấu, mình lầm-lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn-cấm sau đây:

  ĐIỀU THỨ NHẤT: Ta chẳng nên uống rượu, cờ-bạc, á-phiện, chơi bời theo đàng điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam-cang ngũ-thường.

  ĐIỀU THỨ NHÌ: Ta chẳng nên lười-biếng, phải cần-kiệm, sốt-sắng, lo làm ăn và lo tu-hiền chơn chất, chẳng nên gây-gổ lẫn nhau, hãy tha-thứ tội-lỗi cho nhau trong khi nóng giận.

  ĐIỀU THỨ BA: Ta chẳng nên ăn-xài chưng dọn cho thái-quá và lợi-dụng tiền-tài mà đành quên nhơn-nghĩa và đạo-lý, đừng ích-kỷ và xu-phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó.

  ĐIỀU THỨ TƯ: Ta chẳng nên kêu Trời, Phật, Thần, Thánh mà sai hay hoặc nguyền-rủa, vì Thần Thánh không can phạm đến ta.

  ĐIỀU THỨ NĂM: Ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát-sanh hại vật mà cúng Thần Thánh nào, vì Thần Thánh không bao giờ dùng hối-lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ăn đồ cúng kiếng mà làm hết bịnh là Tà-Thần; nếu ta cúng kiếng mãi thì nó ăn quen sẽ nhiễu hại ta.

  ĐIỀU THỨ SÁU: Ta không nên đốt giấy tiền vàng-bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô-lý, vì cõi Diêm-Vương không bao giờ ăn hối-lộ của ta, mà cũng không xài được nữa, phải để tiền lãng-phí ấy mà trợ cưú cho những người lỡ đường đói rách, tàn-tật.

  ĐIỀU THỨ BẢY: Đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo-đức, ta phải suy xét cho minh-lý rồi sẽ phán-đoán việc ấy.

  ĐIỀU THỨ TÁM: Tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu-dắt lẫn nhau vào con đường đạo-đức, nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây-Phương an-dưỡng mà học Đạo cho hoàn-toàn đặng trở lại cứu-vớt chúng-sanh.

  Tất cả thiện-nam tín-nữ trong tôn-giáo nhà Phật, lúc rãnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ-gìn phong-hóa nước nhà, giữ những tục-lệ chơn-chánh, bỏ tất cả những sự dị-đoan mê-tín thái-quá mà làm cho đạo-đức suy-đồi.

  Đạo-pháp thường hay dung với hòa,
  Xét người cho tột xét thân ta.
  Nếu người rõ phận vui lòng thứ,
  Ta thứ được người, người thứ ta.

 4. #14
  kimthao77
  Guest
  Bài hay quá thầy ơi. Thầy post thêm nhiều bài hay nữa để mọi người tham khảo và học hỏi ạ.

 5. #15
  em_lanh
  Guest

  Tập hợp hầu hết pháp âm của phật giáo hòa hảo

  Hôm nay nhân duyên lành tôi xin góp nhặt một chút it pháp âm hay nói chung là giáo Lý của Phật Pháp Hòa Hảo gửi đến cho quí vị. Bản thân tôi là người tu Tịnh nhưng tiêu chí tôi là vạn pháp đều là phật pháp. Phật pháp không có tông phái không phân chia. Cái nào dạy người làm tốt làm thiện tin nhân quả đó chính là Phật pháp. Do đó nhân bài viết hôm nay tôi kính xin được kết tình giao hữu với chư vị bên Hòa Hảo và xin cùng với chư vị chung tay đóng góp trong sự nghiệp hoằng pháp cũng như phục hồi lại cái đạo đức cái nhân bản của con người vốn bị cái độc tham sân si của ngũ dục làm mờ đi.

  Đạo Hòa Hảo, hay còn gọi là Phật giáo Hòa Hảo, là một tông phái Phật giáo do đức Huỳnh Phú Sổ khai lập năm 1939, lấy pháp môn Tịnh Độ tông làm căn bản và chủ trương tu hành tại gia.Đạo Hòa Hảo khuyên tín đồ vừa học Phật vừa tu nhân để tạo nên công đức. Có công đức để trở thành bậc hiền nhân. Song, họ đặc biệt yêu cầu tín đạo phải tu nhân, cho rằng việc tu hành phải dựa trên đạo đức, trước hết đạo làm người: Thiên kinh vạn điển, hiếu nghĩa vi tiên (Không có tu nhân thì không thể học Phật, hoặc học Phật mà chẳng tu nhân thì cũng vô nghĩa); Dụng tu Tiên đạo, tiên tu Nhân đạo; Nhân đạo bất tu, Tiên tu viễn ký (Muốn tu thành Tiên Phật trước hết phải tu đạo làm người, đạo người mà không tu thì Tiên Phật còn xa vời). Đạo Hoà Hảo chủ trương tu tại gia hơn là đi lễ chùa. Họ chủ trương giúp đỡ người nghèo hơn là cúng tiền xây chùa hay tổ chức lễ hội tốn kém. Những buổi lễ được tổ chức rất đơn giản và khiêm tốn, không có ăn uống, hội hè. Lễ lộc, cưới hỏi hay ma chay không cầu kỳ như thường thấy ở những tôn giáo khác. Họ cho đó là những sự phung phí thay vì dùng tiền đó dể giúp đỡ những người thực sự cần đến.

  Chính vì những tiêu chí trên đã làm cho bản thân tôi rất ngưỡng mộ đạo Hòa Hảo. Khi có dịp quay về An Giang Long Xuyên mà sống với người dân ở vùng này mới thấy được sự lợi ích của Đạo Hòa Hảo. Rất gần gũi, rất thân thương quí Đạo Hữu à. Hễ nghe nơi nào có người cần giúp là họ chạy ùa tới giúp. Họ là ai ? Là những tín đồ Hòa Hảo nói xa chứ họ là những người nông dân chân lấm tay bùn đầy lòng nhiệt huyết. Nơi nào xây nhà thì họ lại làm không công thậm chí góp tăng nguyên vật liệu. Nơi nào có đám cưới hay đám tang hay bất kì việc gì cần giúp thì có họ. Đó là điểm nổi bật của người tín đồ Hòa hảo và điểm cho ta lấy đó mà học tập.

  So với giáo lý của Thiền hay Tịnh được biên chép thành kinh điển thì họ cũng có kinh điển riêng của họ tuy nhiên kinh điển của họ là những dạng thơ, văn vần rất dễ thuộc rất ăn sâu vào lòng người đặc biệt là người dân quê.Thậm chí là những bài sấm những câu dân ca ê a rất mộc mạc Các bạn có một lần về miệt Long Xuyên sẽ cảm nhận hình ảnh đẹp của 1 bác nông dân đi cày mà để cái máy cassette kết bên với giọng tụng đọc của giáo lý Hòa Hảo. Hình ảnh đó đẹp làm sao. Khi vào nhà người dân nào ở Long Xuyên cũng nghe những câu kệ câu kinh của Phật giáo Hòa Hảo.

  Tôi nhiều chuyện quá rồi. Thôi tôi xin nhường lời lại cho những pháp âm hôm nay tôi mang đến cho quí vị đó là những quyển sách nói mp3 do tôi sưu tập được về Phật giáo Hòa Hảo. Kính biếu lên chư vị. Tất cả những quyển sách này do thầy Huệ Duyên tụng. Giọng của thầy tụng rất hay rất truyền cảm. Một trong những quyển đặc sắc nhất là Ánh Sáng Từ Bi hay Hiển Đạo do thầy tụng.

  Do file âm thanh rất lớn nên tôi upload (gửi) lên trang mediafire.com cho quí vị Cái tôi gửi dưới đây là dạng link ( liên kết) để quý vị bấm vào đó mà download về máy.

  Đây là link:

  Ánh sáng từ bi
  http://www.mediafire.com/?f63fobn910utgu7#2

  Đâu là phàm thánh
  http://www.mediafire.com/?ilixrcrdz88qqy8#2

  Đã chết mà sống
  http://www.mediafire.com/?rit2ct66z6kasit#1

  Đêm Liên Hoa
  http://www.mediafire.com/?t9s3w7zwl9nbh9h#2

  Đường giải thoát
  http://www.mediafire.com/?p84n31b6e56v9e4#1

  Đời mạt pháp
  http://www.mediafire.com/?7r5cexeurp12qcq#1

  48 LỜI NGUYỆN PHẬT A DI ĐÀ

  http://www.mediafire.com/?4xynr9qhkmudttp

  Con thuyền Đại đạo
  http://www.mediafire.com/?ffs7qshq7ekzcb8

  Hỏi quê nhà
  http://www.mediafire.com/?hnuhpo2pzw6odx5

  Hồng danh sám hối
  http://www.mediafire.com/?gaoqstq2djjd4h7


  Kinh A Di Đà Diễn kệ
  http://www.mediafire.com/?kg5t8oy8pxccl4e

  Kinh Di Giáo
  http://www.mediafire.com/?dik010s1n8rq9iv

  Kinh Dược Sư
  http://www.mediafire.com/?3gpsc99o7zjg5xw

  Kinh niệm Phật ba la Mật
  http://www.mediafire.com/?b1vxgq75vqlwtdf

  Kinh sám hối diệt tội
  http://www.mediafire.com/?i75yg2qv13g970k#1

  Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng
  http://www.mediafire.com/?3mqq1f25s9a4voy#2

  Kinh Thiện ác nhân quả
  http://www.mediafire.com/?n8u5z6iayjbnrpa#2

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm
  http://www.mediafire.com/?ibz6j0i504c0s72#2

  Kinh địa Tạng
  http://www.mediafire.com/?vzxmxvu1cprgtb4#2


  Liên Hoàn Sám nguyện
  http://www.mediafire.com/?o6ux2d6s8h52e39


  Là Phật Tử
  http://www.mediafire.com/?x6775pkth723493#2

  Lời Vàng trong mộng
  http://www.mediafire.com/?xz92zhfkmk8d8ug#2

  Mục liên sám pháp
  http://www.mediafire.com/?0cb8xl7z0b09a5j#2

  Rằm tháng 10
  http://www.mediafire.com/?c6888yc771djlm7

  Thần cơ Thất luật
  http://www.mediafire.com/?g2i21ip6n6vxh2p#2

  Từ bi thủy sám
  http://www.mediafire.com/?vk7j8e29volmm9n#1

  Quí vị nào chưa quen với cách download từ mediafile .Xin quí Đh bấm vào đây http://vn.360plus.yahoo.com/baconoi2...le?new=1&mid=2

 6. #16
  Totha_Lien
  Guest

+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình