Luân xa trên mỗi cơ thể sinh học ví như những cửa sổ để thu/phát năng lượng sóng sinh học hay còn gọi là năng lượng tâm thức tương ứng với các tầng thức cao-trung-thấp :
-Vùng từ đỉnh đầu đến ngực tương ứng với tầng thức cao (cảm thức biến hiện : Phật, Chúa, Thánh)
-Vùng từ ngực xuống đan điền là trung bình (cảm thức biến hiện : Thiên thần, Linh thần)
-Vùng từ đan điền trở xuống lòng bàn chân là cấp thấp (Atu la, Súc sanh, Ngạ quỹ).

Trong một số trường phái yoga, người thuật sĩ chia cơ thể ra thành nhiều đoạn (nơi toạ độ luân xa) nhằm để thuận lợi cho luồng hoả xà cuốn khúc (chui vào từng phần một tại các lx) dẫn thông lên đỉnh đầu để thông Brahma (đấng thượng thiên) thì sẽ có được những thần thông nầy nọ...Đây là một công phu không hề đơn giản, rất dễ bị trả giá bởi những sai lầm (tẩu hoả nhập ma). Điểm lại dòng lịch sử phát triển của nhân loại từ hàng nghìn năm nay, những đấng giác ngộ được nhân loại sùng kính nhiều nhất : Phật, Chúa, Thánh có hướng dẫn cho loài người cách mở lx để được giải thoát không? hay hãy luyện tập chỉnh sửa (tu tập) Thân-Tâm mình trở về nguyên bản hồn nhiên (tự tính của ngày ấy) như lúc ta mới chào đời, soi quán đối chiếu (quán chiếu) theo đó để dần khai mở tâm yêu thương, nhân ái trải rộng khắp muôn nơi (Bồ đề tâm), hoà cùng trí tuệ sáng suốt nhận thức đúng chân lý của tự nhiên (Bát nhã trí). Ta sẽ có tất cả (sự Giải thoát thật sự và Huệ thông cứu độ). Ta nên chọn cái nào : Thần thông hay Huệ thông?. Trở lại trường hợp của chị Lan, các bài ngũ hành ta dùng bàn tay hoa sen tác động vào những khu vực hệ thống kinh mạch (tôi không quan niệm là luân xa) một cách từ từ luôn đồng bộ Thân-Khẩu-Ý. Khi năng lượng ngũ hành được khai mở, sẽ có tác dụng điều chỉnh Hệ sinh học của chị trở lại cân bằng đúng tự nhiên như ban đầu.
Tham khảo :

http://www.totha.vn/energy_detail.php?id=144
http://www.youtube.com/watch?v=HpY1L...feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=6b7s9...feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=FpVKw...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=k9ADV...feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=vPQWl...feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=6b7s9...eature=related