Những ngày tháng đầu đến học tập năm 2011
Thầy cũng có giải thích rất rỏ về hiện tượng một số nhà TU HÀNH không còn trang nghiêm
giới luật
Họ chỉ tập trung vào TƯỚNG và quyền lợi riêng tư không màng đến nhân quả không màng đến
nỗi khổ của bao người.
Ngày đó những năm đó chưa có tên gọi đích thực như bây giờ năm 2024
Những tên gọi mà xã hội hiện giờ đặt tên cho những vị ấy là:
Ma Tăng - Ác Tăng - Xàm Tăng v..v
Từ khi đến học anh em chúng tôi dần dần ít đi chùa và rồi bỏ hẳn.
Tại vì anh em chúng tôi thấu hiểu được rằng điều đó không giúp được gì cho
mình được an nhiên giải thoát.

Nếu qúi Anh/Chị có nhân duyên có điều kiện gặp gỡ những thành viên
còn đang trụ lại thì sẽ thấy rỏ một điều họ dễ thương rất nhiều, họ an lạc rất nhiều