Đây là phần mềm đọc sách rất hay, được dùng để Import những e-book có đuôi .prc về để đọc. Đọc đến trang nào thì phần mềm sẽ tự ghi nhớ và lần sau chỉ cần mở lên là đến ngay phần đọc dở dang. Dễ sử dụng và down về thực hành theo các bước là xong.


Bước 1: Cài đặt phần mềm MobiPocket Reader.
Bạn download chương trình MobiPocket Reader xuống PC của bạn. Click nút phải chuột Unrar chương trình xong chạy chương trình cài đặt. Click đôi vào tệp cài đặt rồi theo các chỉ dẫn tiếp theo.

Bước 2: Download các sách online có đuôi .PRC về máy của bạn.
Click đôi tệp PRC để mở nó. Chương trình MobiPocket Reader sẽ được gọi để mở tệp PRC bạn chọn.

Link upload: http://turboupload.com/5kenynbrbb8t

Chúc bạn vui và thưởng thức phần mềm đọc sách này.