Giới thiệu với cả nhà cuốn sách về cuộc đời cụ Nguyễn Đức Cần


http://www.mediafire.com/download/vx...a-tam-linh.pdf

Nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, chúng tôi xin trân
trọng giới thiệu một Người Hà Nội, người đã cống hiến suốt cả đời mình với
khả năng siêu thường cho việc chữa bệnh và mang lại hạnh phúc cho rất
nhiều người, mở ra nền khoa học ngoại cảm ở Việt Nam. Đó là nhà chữa
bệnh Nguyễn Đức Cần ở Đại Yên – Hà Nội.
Sinh trưởng trong một gia đình nhà nho có truyền thống yêu nước, bản
thân cụ cũng đã tham gia cách mạng, từng là Đại đội trưởng Đại đội Lam
Sơn. Cụ Nguyễn Đức Cần là người đầu tiên vượt qua hàng rào vào chiếm
Bắc Bộ phủ trong ngày cách mạng 19 tháng 8 năm 1945 tại Hà Nội.
Với một khả năng đặc biệt: chữa bệnh không cần dùng thuốc, Cụ
Nguyễn Đức Cần đã chữa cho không biết bao nhiêu bệnh nhân, kể cả những
bệnh “thập tử nhất sinh”, vô phương cứu chữa. Cách chữa bệnh của cụ đã
mang lại cuộc sống cho rất nhiều bệnh nhân, mang lại nụ cười, hạnh phúc
cho gia đình họ. Thật không có lời nào tả xiết. Nhưng trên hết, đó là cái tâm
của nhà y đức, cụ chữa bệnh mà không lấy tiền, kể cả quà cáp của bệnh
nhân. Lại nữa, qua việc chữa bệnh, cụ còn giúp người bệnh thấy được những
lỗi lầm của họ mà sửa sang tính nết “ăn ở đối xử làm sao cho đúng nghĩa”.
Thật là cái tâm của cụ cao đẹp làm sao, vừa chữa khỏi bệnh tật, vừa khuyên
bảo cái đức làm người.

Mùa thu năm 2009
Nguyễn Phúc Giác Hải
Chủ nhiệm Bộ môn Thông tin dự báo
Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người