Tập sách "NGŨ GIỚI ĐẠO THÀNH NGƯỜI" là được giản lược từ tập sách “Ngũ giới theo góc nhìn khoa học” đã xuất bản - thích hợp với mọi đối tượng bạn đọc - cùng nhau hiểu đúng và hành đúng Ngũ Giới - chiếu theo giáp pháp Phật học nguyên thủy - thì mới chắc chắn được tái sinh thành người ở đời sống tiếp kế... Xét thấy, với đời sống vật chất + môi trường sống hiện nay biến động vô cùng phức tạp, đã khiến cho phần đông bị vi phạm ngũ giới ngày càng nhiều, dần dẫn đến những hành vi biến ảo khôn lường vượt ngoài ý thức lẫn nhận thức cơ bản, trong đó kể cả những tu sĩ dẫn đạo(đa phần phạm giới say nghiện sắc tướng và thêu dệt pháp tướng), sai mà không biết là sai... Vì vậy, nhằm dung hòa cùng với thực tại biến ảo khó thể suy lường - đối với người tu học trong thời điểm hiện nay nói riêng và mọi người nói chung - cần phải học cách thuận đạo làm người thông qua thước đo Ngũ thường trong đời sống mà chúng ta hiện đang cùng nhau trải nghiệmMời quý đọc giả xem phần tiếp theo trong sách... https://tiki.vn/search?q=NG%C5%A8%20...eywordsHistory
Hoặc nghe đọc tại: https://www.youtube.com/watch?v=4OizqRchlXA