Ánh sáng chân lý xua tan bóng tối
Chân quang Phật Pháp khai lối chúng sinh
Đồng Tâm hướng giác giải tan ma chướng...
Tham chiếu để Phân biệt đúng sai (Chánh/ Tà) trong tu học giác ngộ :
A.Chánh pháp mang ba đặc điểm :
1.Không tôn tạo hình thức.
2.Không giáo điều tuôn thủ,khuyến khích mọi người tư duy đúng đắn.
3.Luôn mang lợi ích thiết thực (≠ lợi ích chiêu dụ tham gia). Cho cộng đồng đó là Trí Sáng + Tâm an + Thể cân bằng hài hòa.
B. Tà pháp mang ba “độc điểm” :
1.Luôn tôn tạo danh vị,khuyến khích phát triển hình thức,xưng tán tướng tượng.
2.Luôn giáo điều tuôn thủ rập khuôn,lập lờ sự thật,hù dọa nhân quả.
3.Mang đến cho cộng đồng : Sự mê mờ ,quẩn trí ,tâm vọng động,bất an (lo sợ phạm thượng bị trừng phạt…)nô lệ hình tướng suốt nhiều đời kiếp…(Totha)
Căn cứ theo những thước đo nêu trên ta cùng nhau nhìn nhận (trạch tri) lại để có cái nhìn khách quan hơn nhé!
Hiện nay cứ tháng 7 mùa vu lanbáo hiếu có nhiều Chùa người dân họ bán chim phóng Sanh. Mong được Phước nhưng bắt chim Bố Mẹ đàn con sẽ chết vì đói khát ,thành ra ko được Phước mà Hoại Phước.đó là những hiểu sai về tư tưởng Từ Bi của Đức Phật. Từ Bi phải có Trí Tuệ ,từ Bi mà không có Trí Tuệ là bao Che cho cái Xấu ,từ Trí Tuệ thành ra “Trí Tệ “. Muốn có Từ Bi phải có được Từ Hoà,nhẫn lại từ suy nghĩ đến hành động trong đời sống hàng ngày ....không thể lấy những việc làm nhỏ trước tướng ấy mà Cho là Công Đức được . tự Tu Thân là “Công” Tự Tu Tâm là” Đức “ Công Đức là ở Pháp Thân ko phải có Phước Điền. Kiến Tánh là “ Công “ Bình đẳng là “ Đức “....!
Hiểu đúng Thì hành đúng.mong sao đàn chim Việt bớt bị Chết oan !
https://m.dantri.com.vn/xa-hoi/tha-c...zalo&zarsrc=30