Vừa qua Nhịp cầu Tri thức của chúng ta bị gián đoạn do Vi rút tấn công, làm hỏng đi một số bài viết của quý vị, thật đáng tiếc thay...Nay chúng tôi đã phục hồi lại gần hơn 90% data base, nếu xét thấy những bài đăng của quý vị bị thiếu, TOTHA trân trọng đón nhận sự bổ sung nhiệt tình của quý vị mong sao cho Nhịp cầu Tri thức của chúng ta ngày càng vững chắc tiến lên, đồng tâm dẫn dắt cùng nhau đến bờ tri kiến Chân-Thiện-Mỹ...
Thân ái!